Spirometr Spirobank G Rozszerz

Spirometr Spirobank G

SPIROBANK G

Nowy

Spirometry SPIROBANK G mają ogromne możliwości diagnostyczne, z których dzięki prostocie obsługi i automatycznych funkcjach wspomagających ocenę badania skorzystać może każdy lekarz.

Więcej szczegółów

VAT: 8 %

Spirometr SPIROBANK G jest przeznaczony dla lekarzy :

 • specjalistycznych gabinetów lekarskich,
 • przychodni,
 • dla potrzeb medycyny orzeczniczej,
 • dla potrzeb medycyny pracy.

Spirometry SPIROBANK G mają ogromne możliwości diagnostyczne, z których dzięki prostocie obsługi i automatycznych funkcjach wspomagających ocenę badania skorzystać może każdy lekarz.
Mają ekran graficzny, na którym tuż po zakończeniu badania widać:

 • automatyczną graficzną interpretację badania,
 • automatyczną tekstową interpretację badania wg 11 poziomów ATS,
 • test poprawności badania,
 • pełny raport spirometryczny wraz z górną częścią krzywej F/V.

 może pracować jako:

 • spirometr samodzielny przenośny (badania zapisywane w pamięci z możliwością przesłania do bazy danych i wydruku z komputera. Wykonuje wtedy testy FVC (PRE-POST), VC, MVV, mierzy i kalkuluje 26 parametrów wdechowych i wydechowych wymienionych niżej,
 • spirometr podłączony do komputera - pracuje w tedy w oparciu o bazę danych i ma zdecydowanie poszerzone możliwości diagnostyczne.

Aby wykonać badanie spirometryczne na spirometrze SPIROBANK G bez podłączenia do komputera należy wprowadzić do jego pamięci dane antropometryczne pacjenta (wzrost, waga, wiek, płeć) a następnie wybrać typ testu: FVC, VC, MVV.
W przypadku podłączenia spirometra SPIROBANK G do komputera dane wpisuje się z klawiatury komputera.

Podłączenie spirometra SPIROBANK G do dowolnego komputera klasy PC ze środowiskiem Windows XP (program spirometryczny WinspiroPro w standardowym wyposażeniu spirometra) można skorzystać z rozbudowanej karty pacjenta (dane osobowe, dane antropometryczne, dane dotyczące środowiska pracy i zamieszkania) oraz przeprowadzać testy opisane wyżej w dowolnej ilości i oglądać je w czasie rzeczywistym oznaczone różnymi kolorami. Można wykonywać próby prowokacyjne oraz wyznaczać trendy rocznego spadku niektórych parametrów, co daje znakomite wyniki w profilaktyce. Oprogramowanie posiada interesująco rozwiązany program motywacyjny dla dzieci.

Spirometry SPIROBANK G dźwiękiem instruują pacjenta jak głębokie powinny być wdechy i wydechy.

Spirometr SPIROBANK G zapisuje praktycznie każdy test wykonany przez pacjenta, niezależnie od błędów, które mogą wystąpić w czasie badania - spirometr sygnalizuje, że wdech/wydech został rozpoczęty za późno, że wystąpił spadek przepływu, że wydech był za krótki, że ilość powietrza wydychanego była za mała, ale zapisuje ten test i jeśli nie ma możliwości wykonania następnego testu pozostaje dokumentacja badania.

Podstawową zaletą spirometra SPIROBANK G jest turbina (przepływomierz). Turbina nie wymaga kalibracji. Cechuje ją duża dokładność i powtarzalność pomiaru oraz długi okres użytkowania. Dezynfekcja turbiny: w zimnym roztworze lub sterylizacja gazowa.
Spirometr SPIROBANK G mierzy i kalkuluje następujące parametry wdechowe i wydechowe:

 • ERV -- Expiratory reserve volume - Zapasowa objętość wydechowa.
 • FEF25 -- Maximum flow at 25% of FVC - Przepływ na poziomie 25% pojemności życiowej.
 • FEF50 -- Maximum flow at 50% of FVC - Przepływ na poziomie 50% pojemności życiowej.
 • FEF75 -- Maximum flow at 75% of FVC - Przepływ na poziomie 75% pojemności życiowej.
 • FET -- Forced expiratory time - Czas natężonego wydechu.
 • FEV1 -- Volume expired in 1st second of test - Natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa.
 • FEV1 -- Best FEV1 - Najlepszy wynik FEV1.
 • FEV1% -- FEV1/FVCx100 - Stosunek natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej do pojemności życiowej - wskaźnik Tiffenau.
 • FIVC -- Inspiratory forced vital capacity - Natężona pojemność wdechowa.
 • FIV1 -- Volume inspired in the 1st second of test - Natężona objętość wdechowa pierwszosekundowa.
 • FIV1% -- FIV1/FVCx100 - Stosunek natężonej objętości wdechowej pierwszosekundowej do pojemności życiowej.
 • Fr -- Respiratory frequency - częstotliwość oddechowa (ilość oddechów na minutę).
 • FVC -- Forced vital capacity - Natężona pojemność życiowa podczas wydechu.
 • FVC -- Best FVC - Najlepszy wynik FVC.
 • IVC -- Inspiratory slow vital capacity - Pojemność wdechowa.
 • MVV -- Maximum voluntary ventilation - Maksymalna wymuszona wentylacja.
 • PEF -- Expiratory peak flow - Szczytowy przepływ wydechowy.
 • PEF -- Best PEF - najlepszy wynik PEF.
 • PIF -- Inspiratory peak flow - Szczytowy przepływ wdechowy.
 • Te -- Average time of expiration at rest - Średni czas wydechu w spoczynku.
 • Ti -- Average time of inspiration at rest - Średni czas wdechu w spoczynku.
 • Ti/tt -- Ratio of ti over tt (ti+tt) - Stosunek ti do tt, gdzie tt=ti+tt.
 • TV -- Tidal volume - Objętość oddechowa.
 • TV/ti -- Average inspiratory flow at rest - Średni przepływ wdechowy w spoczynku.
 • VE -- Minute ventillation at rest - Wentylacja minutowa w spoczynku.
 • VC -- Expiratory slow vital capacity - wydechowa pojemność życiowa.
 • Vext -- Extrapolated volume - objętość ekstrapolowana
 • FEV1/VC% -- FEV1/VCx100 - Stosunek natężonej objętości wydechowej do pojemności życiowej.
 • 2575 -- FEF2575 average flow 25%-75% of FVC - Przepływ w środku natężonego wydechu.

DANE TECHNICZNE SPIROMETRA SPIROBANK G:

 • Zasilanie: bateria 9 V DC model 6LR61-PP3.
 • Czujnik temperatury: półprzewodnik 0-45oC.
 • Przetwornik przepływu i objętości: turbina cyfrowa.
 • Zakres przepływu/objętości: 10 L +/- 16 Ls-1, BTPS.
 • Dokładność objętości: +/- 3% lub 50 mL.
 • Dokładność przepływu: +/- 5% lub 200 mL/s.
 • Opór dynamiczny: <0,8 cm H2O/L/s.
 • Typ wyświetlacza SPIROBANKA G: LCD, ciekłokrystaliczny, 120 liniii x 32 punkty.
 • Ustniki: średnica zewnętrzna 30 mm.
 • Wyjście szeregowe: RS232, optoizolowane.
 • Wymiary 162 x 49 x 34 mm.
 • Masa: 180 g z baterią.
wymiary (dł. x szer. x wys.)162 x 49 x 34 mm
waga180 g z baterią
dokładność objętości± 3% lub 50 ml
opór dynamiczny0.5 cm H2O/L/s
dokładność przepływu± 5% lub 200 ml/s
ZdjęcieNr kat.Produkt
Spirometr Spirobank G SPIROBANK GSpirometr Spirobank G