Spirometr Spirobank G Rozszerz

Spirometr Spirobank G

SPIROBANK G

Nowy

Spirometry SPIROBANK G mają ogromne możliwości diagnostyczne, z których dzięki prostocie obsługi i automatycznych funkcjach wspomagających ocenę badania skorzystać może każdy lekarz.

Więcej szczegółów

  VAT: 8 %

  Spirometr SPIROBANK G jest przeznaczony dla lekarzy :

  • specjalistycznych gabinetów lekarskich,
  • przychodni,
  • dla potrzeb medycyny orzeczniczej,
  • dla potrzeb medycyny pracy.

  Spirometry SPIROBANK G mają ogromne możliwości diagnostyczne, z których dzięki prostocie obsługi i automatycznych funkcjach wspomagających ocenę badania skorzystać może każdy lekarz.
  Mają ekran graficzny, na którym tuż po zakończeniu badania widać:

  • automatyczną graficzną interpretację badania,
  • automatyczną tekstową interpretację badania wg 11 poziomów ATS,
  • test poprawności badania,
  • pełny raport spirometryczny wraz z górną częścią krzywej F/V.

   może pracować jako:

  • spirometr samodzielny przenośny (badania zapisywane w pamięci z możliwością przesłania do bazy danych i wydruku z komputera. Wykonuje wtedy testy FVC (PRE-POST), VC, MVV, mierzy i kalkuluje 26 parametrów wdechowych i wydechowych wymienionych niżej,
  • spirometr podłączony do komputera - pracuje w tedy w oparciu o bazę danych i ma zdecydowanie poszerzone możliwości diagnostyczne.

  Aby wykonać badanie spirometryczne na spirometrze SPIROBANK G bez podłączenia do komputera należy wprowadzić do jego pamięci dane antropometryczne pacjenta (wzrost, waga, wiek, płeć) a następnie wybrać typ testu: FVC, VC, MVV.
  W przypadku podłączenia spirometra SPIROBANK G do komputera dane wpisuje się z klawiatury komputera.

  Podłączenie spirometra SPIROBANK G do dowolnego komputera klasy PC ze środowiskiem Windows XP (program spirometryczny WinspiroPro w standardowym wyposażeniu spirometra) można skorzystać z rozbudowanej karty pacjenta (dane osobowe, dane antropometryczne, dane dotyczące środowiska pracy i zamieszkania) oraz przeprowadzać testy opisane wyżej w dowolnej ilości i oglądać je w czasie rzeczywistym oznaczone różnymi kolorami. Można wykonywać próby prowokacyjne oraz wyznaczać trendy rocznego spadku niektórych parametrów, co daje znakomite wyniki w profilaktyce. Oprogramowanie posiada interesująco rozwiązany program motywacyjny dla dzieci.

  Spirometry SPIROBANK G dźwiękiem instruują pacjenta jak głębokie powinny być wdechy i wydechy.

  Spirometr SPIROBANK G zapisuje praktycznie każdy test wykonany przez pacjenta, niezależnie od błędów, które mogą wystąpić w czasie badania - spirometr sygnalizuje, że wdech/wydech został rozpoczęty za późno, że wystąpił spadek przepływu, że wydech był za krótki, że ilość powietrza wydychanego była za mała, ale zapisuje ten test i jeśli nie ma możliwości wykonania następnego testu pozostaje dokumentacja badania.

  Podstawową zaletą spirometra SPIROBANK G jest turbina (przepływomierz). Turbina nie wymaga kalibracji. Cechuje ją duża dokładność i powtarzalność pomiaru oraz długi okres użytkowania. Dezynfekcja turbiny: w zimnym roztworze lub sterylizacja gazowa.
  Spirometr SPIROBANK G mierzy i kalkuluje następujące parametry wdechowe i wydechowe:

  • ERV -- Expiratory reserve volume - Zapasowa objętość wydechowa.
  • FEF25 -- Maximum flow at 25% of FVC - Przepływ na poziomie 25% pojemności życiowej.
  • FEF50 -- Maximum flow at 50% of FVC - Przepływ na poziomie 50% pojemności życiowej.
  • FEF75 -- Maximum flow at 75% of FVC - Przepływ na poziomie 75% pojemności życiowej.
  • FET -- Forced expiratory time - Czas natężonego wydechu.
  • FEV1 -- Volume expired in 1st second of test - Natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa.
  • FEV1 -- Best FEV1 - Najlepszy wynik FEV1.
  • FEV1% -- FEV1/FVCx100 - Stosunek natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej do pojemności życiowej - wskaźnik Tiffenau.
  • FIVC -- Inspiratory forced vital capacity - Natężona pojemność wdechowa.
  • FIV1 -- Volume inspired in the 1st second of test - Natężona objętość wdechowa pierwszosekundowa.
  • FIV1% -- FIV1/FVCx100 - Stosunek natężonej objętości wdechowej pierwszosekundowej do pojemności życiowej.
  • Fr -- Respiratory frequency - częstotliwość oddechowa (ilość oddechów na minutę).
  • FVC -- Forced vital capacity - Natężona pojemność życiowa podczas wydechu.
  • FVC -- Best FVC - Najlepszy wynik FVC.
  • IVC -- Inspiratory slow vital capacity - Pojemność wdechowa.
  • MVV -- Maximum voluntary ventilation - Maksymalna wymuszona wentylacja.
  • PEF -- Expiratory peak flow - Szczytowy przepływ wydechowy.
  • PEF -- Best PEF - najlepszy wynik PEF.
  • PIF -- Inspiratory peak flow - Szczytowy przepływ wdechowy.
  • Te -- Average time of expiration at rest - Średni czas wydechu w spoczynku.
  • Ti -- Average time of inspiration at rest - Średni czas wdechu w spoczynku.
  • Ti/tt -- Ratio of ti over tt (ti+tt) - Stosunek ti do tt, gdzie tt=ti+tt.
  • TV -- Tidal volume - Objętość oddechowa.
  • TV/ti -- Average inspiratory flow at rest - Średni przepływ wdechowy w spoczynku.
  • VE -- Minute ventillation at rest - Wentylacja minutowa w spoczynku.
  • VC -- Expiratory slow vital capacity - wydechowa pojemność życiowa.
  • Vext -- Extrapolated volume - objętość ekstrapolowana
  • FEV1/VC% -- FEV1/VCx100 - Stosunek natężonej objętości wydechowej do pojemności życiowej.
  • 2575 -- FEF2575 average flow 25%-75% of FVC - Przepływ w środku natężonego wydechu.

  DANE TECHNICZNE SPIROMETRA SPIROBANK G:

  • Zasilanie: bateria 9 V DC model 6LR61-PP3.
  • Czujnik temperatury: półprzewodnik 0-45oC.
  • Przetwornik przepływu i objętości: turbina cyfrowa.
  • Zakres przepływu/objętości: 10 L +/- 16 Ls-1, BTPS.
  • Dokładność objętości: +/- 3% lub 50 mL.
  • Dokładność przepływu: +/- 5% lub 200 mL/s.
  • Opór dynamiczny: <0,8 cm H2O/L/s.
  • Typ wyświetlacza SPIROBANKA G: LCD, ciekłokrystaliczny, 120 liniii x 32 punkty.
  • Ustniki: średnica zewnętrzna 30 mm.
  • Wyjście szeregowe: RS232, optoizolowane.
  • Wymiary 162 x 49 x 34 mm.
  • Masa: 180 g z baterią.
  wymiary (dł. x szer. x wys.)162 x 49 x 34 mm
  waga180 g z baterią
  dokładność objętości± 3% lub 50 ml
  opór dynamiczny0.5 cm H2O/L/s
  dokładność przepływu± 5% lub 200 ml/s
  ZdjęcieNr kat.Produkt
  Spirometr Spirobank G SPIROBANK GSpirometr Spirobank G

  Najłatwiejszy dojazd