Europejski wstrząsoodporny ciśnieniomierz klasy premium z technologią magnetycznego portu, który pozwala na szybką i nieawaryjną metodę wymiany mankietu ciśnieniomierza. CIŚNIENIOMIERZ DOSTĘPNY W 4 KOLORACH z różnymi rozmiarami mankietów.


POTWIERDZAM, ŻE JESTEM UŻYTKOWNIKIEM PROFESJONALNYM
Zawartość strony przeznaczona jest dla profesjonalnych użytkowników wykonujących zawody medyczne lub zajmujących się używaniem bądź obrotem wyrobami medycznymi w ramach czynności zawodowych.

Lampy zabiegowe

Lampy zabiegowe

Jest 87 produktów.

Lampy zabiegowe przyjęto - wedle nazewnictwa - dzielić na 3 podgrupy:

 • lampy diagnostyczne,
 • lampy zabiegowe,
 • lampy operacyjne. 
Podział ten jest sztuczny, wynikły z zastosowania, a nie z parametrów produktu, które destynują zastosowanie. Oczywistym jest jednak, że przy doświetleniu lampą diagnostyczną nie wykona się zabiegu.
Podstawowe parametry lamp zabiegowych to (inaczej zwanych lampami bezcienowymi):
Luminescencja - czyli natężenie światła. Warto zauważyć, iż nie zawsze mocniejszy strumień światła jest wyznacznikiem wyższości produktu nad innym. Parametr ten musi iść w parze z: równomiernością oświetlenia plamy świetlnenej i właściwą barwą światła.
Plama świetlna
to powieszchnia równomiernie oświetlona generowanym przez lampę światłem. Plama świetlna oświetlona światlem o zblizonym natężeniu określona jest wgłębnością oświetlenia i oznaczona parametrem L1+L2 (im wyższa tym lepiej).
Temperatura barwowa
– temperatura ciała doskonale czarnego, w której wysyła ono promieniowanie tej samej chromatyczności, co promieniowanie rozpatrywane. Innymi słowy, jest to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła, np.:
 • 2000 K – barwa światła świeczki
 • 2800 K – barwa bardzo ciepłobiała (żarówkowa)
 • 3000 K – wschód i zachód Słońca
 • 3200 K – barwa światła żarowego lamp studyjnych
 • 4000 K – barwa biała
 • 5000 K – barwa chłodnobiała
 • 6500 K – barwa dzienna – zimna.
  Współczynnik odwzorowania barw Ra i R9
  – Współczynnik oddawania barw źródła światła (oznaczenie CRI lub Ra) faktycznie określa jak oglądane w jego świetle kolory przedmiotów są zmienione. Im mniejszy (maksimum 100, co odpowiada oświetleniu żarowemu), tym barwy bardziej odbiegają od widzianych w świetle żarówki. Nie określa on natomiast barwy światła. Źródła mające tę samą wartość CRI mogą świecić światłem o zupełnie innej barwie. W medycynie najważniejszym z kolorów, którego odwzorowanie jest kluczowe do właściwej pracy diagnosty lub chirurga jest kolor czerwony. Kupując lampę zabiegową, diagnostyczną, operacyjną należy wiedzieć jakie jest odwzorowanie koloru w szczególności czerwonego. Przyjmuje się iż lampy tego typu powinny mieć współczynnik  Ra i R9 > 92.
  Bezcieniowość to cecha lampy, która opisuje możliwość efektywnego świecenia lampy na powierzchnię oświetlaną przy ustanowieniu przeszkody w przestrzeni między 2 punktami. Parametr bezcieniowości często podawany jest w procentach. Zastosowanie pryzm, soczewek, odpowiednich kątów pozwala na uzyskanie niespotykanie wysokiego parametru bezcieniowości w lampach o małych głowicach.

Lampy zabiegowe przyjęto - wedle nazewnictwa - dzielić na 3 podgrupy:

 • lampy diagnostyczne,
 • lampy zabiegowe,
 • lampy operacyjne. 
Podział ten jest sztuczny, wynikły z zastosowania, a nie z parametrów produktu, które destynują zastosowanie. Oczywistym jest jednak, że przy doświetleniu lampą diagnostyczną nie wykona się zabiegu.
Podstawowe parametry lamp zabiegowych to (inaczej zwanych lampami bezcienowymi):
Luminescencja - czyli natężenie światła. Warto zauważyć, iż nie zawsze mocniejszy strumień światła jest wyznacznikiem wyższości produktu nad innym. Parametr ten musi iść w parze z: równomiernością oświetlenia plamy świetlnenej i właściwą barwą światła.
Plama świetlna
to powieszchnia równomiernie oświetlona generowanym przez lampę światłem. Plama świetlna oświetlona światlem o zblizonym natężeniu określona jest wgłębnością oświetlenia i oznaczona parametrem L1+L2 (im wyższa tym lepiej).
Temperatura barwowa
– temperatura ciała doskonale czarnego, w której wysyła ono promieniowanie tej samej chromatyczności, co promieniowanie rozpatrywane. Innymi słowy, jest to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła, np.:
 • 2000 K – barwa światła świeczki
 • 2800 K – barwa bardzo ciepłobiała (żarówkowa)
 • 3000 K – wschód i zachód Słońca
 • 3200 K – barwa światła żarowego lamp studyjnych
 • 4000 K – barwa biała
 • 5000 K – barwa chłodnobiała
 • 6500 K – barwa dzienna – zimna.
  Współczynnik odwzorowania barw Ra i R9
  – Współczynnik oddawania barw źródła światła (oznaczenie CRI lub Ra) faktycznie określa jak oglądane w jego świetle kolory przedmiotów są zmienione. Im mniejszy (maksimum 100, co odpowiada oświetleniu żarowemu), tym barwy bardziej odbiegają od widzianych w świetle żarówki. Nie określa on natomiast barwy światła. Źródła mające tę samą wartość CRI mogą świecić światłem o zupełnie innej barwie. W medycynie najważniejszym z kolorów, którego odwzorowanie jest kluczowe do właściwej pracy diagnosty lub chirurga jest kolor czerwony. Kupując lampę zabiegową, diagnostyczną, operacyjną należy wiedzieć jakie jest odwzorowanie koloru w szczególności czerwonego. Przyjmuje się iż lampy tego typu powinny mieć współczynnik  Ra i R9 > 92.
  Bezcieniowość to cecha lampy, która opisuje możliwość efektywnego świecenia lampy na powierzchnię oświetlaną przy ustanowieniu przeszkody w przestrzeni między 2 punktami. Parametr bezcieniowości często podawany jest w procentach. Zastosowanie pryzm, soczewek, odpowiednich kątów pozwala na uzyskanie niespotykanie wysokiego parametru bezcieniowości w lampach o małych głowicach.
Mniej
Więcej
Pokazuje 1 - 30 z 87 produktów

Lampy zabiegowe