Okazja! Paszport techniczny Rozszerz

Paszport Techniczny

NATURFARM

Nowy

Paszport techniczny to obowiązkowy dokument dla każdego urządzenia medycznego podlegającego serwisowi w okresie gwaracji i po gwarancji.

Paszport techniczny to książka zawierająca opis prowadzenia działań technicznych na urządzeniu. Treść zgodna z wytyczną Ministerstwa Zdrowia (Mz/A-100).

Więcej szczegółów

4,99 zł

brutto

VAT: 5 %

poprzez system płatności przelewy24 możesz również kupic produkt na raty
poprzez system płatności przelewy24 możesz również kupic produkt na raty

Paszport zgodny z wytyczną Ministerstwa Zdrowia (Mz/A-100).

Paszport Techniczny to obowiązkowy dokument dla każdego urządzenia medycznego podlegającego serwisowi w okresie gwaracji i po gwarancji.
Paszport techniczny wyrobów medycznych jest wykorzystywany m.in. w celu przedstawienia urzędowi kontrolującemu dokumentów potwierdzających pracę sprzętu oraz jego okresowe przeglądy, naprawy i legalizacje (zawsze do końca okresu ich użytkowania).
Muszą go mieć wszystkie urządzenia medyczne, które podlegają serwisowaniu w okresie gwarancji i po gwarancji. Należą do nich m.in. Lampy Zabiegowe i Operacyjne, Wagi Medyczne, detektory tętna płodu, lampy bakteriobójcze, inhalatory, audiometry, spirometry, EKG...
Zakład Opieki Zdrowotnej jest zobowiązany do przechowywania tej dokumentacji nie krócej niż 5 lat od dnia zaprzestania używania wyrobu do udzielania świadczeń zdrowotnych.
Paszport techniczny wyrobów medycznych najlepiej jest przechowywać w miejscu jego użytkowania (w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie). Całość dokumentacji musi być archiwizowana w ZOZ.
Do obowiązków świadczeniodawcy należy posiadanie dokumentacji wykonanych instalacji urządzeń medycznych, ich napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu wykorzystywanego do udzielania świadczeń zdrowotnych. Wszystkie powyższe informacje powinny być uzupełniane w paszporcie technicznym produktu.
Podstawa prawna:

  • Ustawa z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych – Dz.U. nr 107, poz. 679,
  • Ustawa z 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe - Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz 276 ze zm.,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej - Dz.U. nr 194, poz. 1625,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu Opieki Zdrowotnej - Dz.U. nr 213, poz. 1568 ze zm.
Zdjęcie Nr kat. Produkt opcja wypisania paszportu Cena Kup
Paszport Techniczny niewypisany NFPASZPORT Paszport Techniczny niewypisany
4,99 zł brutto
Paszport Techniczny wypisany NFPASZPORT Paszport Techniczny wypisany
22,92 zł brutto

Druki medyczne

Najłatwiejszy dojazd