Do pobrania

   • Polityka przetwarzania danych osobowych

   • Inaczej polityka transparentności określająca sposób przetwarzania danych w firmie.
   • Obowiązek informacyjny

   • To dokument określający jakie dane są przetwarzane dla konkretnych grup klientów.
   • Formularz odstąpienia od umowy

   • Prosimy o uzupełnienie w momencie odesłania towaru w celu odstąpienia od umowy.
   • Umowa powierzenia danych w kanale obsługi klienta (b2b)

   • Wzór umowy powierzenia danych osobowych klientów w kanale B2B gdzie dane te są niezbędne do realizacji współpracy businesowej oraz ankieta aktywności partnera.
   • Ankieta aktywności partnera w kanale obsługi klienta (b2b)

   • Ankieta aktywności partnera jest potrzebna by efektywnie wspomagać dystrybutora
   • Oprogramowanie do urządzeń marki PISTON

   • Aktualna wersja oprogramowania do obsługi: Audiometru, Spirometru, Rynomanometru marki Piston.

Kategorie