Od 25 sierpnia 2022 WYGASŁ Certyfikat na wyroby medyczne dla popularnych w polskich placówkach medycznych wag marki RADWAG.
W związku z czym urządzenia tego producenta nie będą wpisane do Rejestru Urządzeń Medycznych co wiążę się z podniesieniem stawki VAT (8%) do normalnie obowiązującej stawki (23%). W świetle regulacji MDR wagi RADWAG nie jest wyrobami medycznymi.