Wedle prawodawcy warunkiem realizacji świadczenia porady specjalistyczno – endokrynologicznej dla dzieci jest wykorzystanie stadiometru typu Harpenden w miejscu udzielania świadczenia.
Co to jest....
Wedle definicji stadiometr typu Harpenden to urządzenie rejestrujące wzrost pacjenta, z niewymagającym wysiłku ruchem ustawienia ogranicznika głowy.
Stadiometr typu Harpenden umożliwia dokładny i bezpośredni odczyt wzrostu obiektu z dokładnością do milimetra w zakresie od 600 mm do 2100 mm.