Po owacyjnej premierze i odznaczeniu Lampy operacyjno-zabiegowej Luvis S300 Złotym medalem na targach medycznych SALMED 2024 do dystrybucji trafia lampa z kamerą HD z transmisją sygnału oparta o standard HDMI.

Podstawowym zastosowaniem toru wizyjnego opartego na wysokowydajnej kamerze jest zapis przebiegu oraz równoczesne wyświetlanie zabiegu na dowolnym monitorze podłączonym do lampy. Dodatkową wartością jest fakt, iż regulację parametrów pracy lampy i kamery może być dokonywana również z niezależnego panelu ściennego w strefie brudnej zabiegu, którym jest zwykły tablet z oprogramowaniem do sterowania lampami Luvis.