Czym różni się medyczny analizator składu składu ciała od urządzenia fitness... pomiarem Kąta fazowego.
Aby wyjaśnić znacznie terminu kąt fazowy, należy zrozumieć, jak działa sama analiza impedancji bioelektrycznej (BIA) inaczej nazwana analizą składu ciała.
Elektrody analizatora składu ciała przesyłają prąd elektryczny przez ciało badanego (rys.1), mierząc w tym procesie całkowitą impedancję fizyczną (Z). Impedancja zmienia się w zależności od oporu (R) wody w organizmie, a także reaktancji (Xc) generowanej przez błony komórkowe (rys. 2).

Ze względu na pojemnościowe właściwości błon komórkowych, gdy prąd elektryczny przepływa przez ciało badanego można zarejestrować przesunięcie fazowe między czasem przepływu prądu a napięcia między elektrodami analizatora składu ciała. Wartość tą można zmierzyć w stopniach.

Kąt fazowy jest wskaźnikiem bazującym na określeniu reaktancji błon komórkowych, co jak zostało potwierdzone w setkach prac naukowych ma niesamowitą korelacje ze zdrowiem całego organizmu.

Na wartość kąta fazowego wpływają jednoznacznie dolegliwości, które toczą się w organizmie pacjenta. Im niższy kąt fazowy tym mniejsza jest zdolność komórek do procesów metabolicznych.

Oprócz jednoznacznego przełożenia zdrowia pacjenta na wartość kąta fazowego mają populacyjne zmienne ogólne takie jak wiek (rys. 3) i płeć pacjenta. Starszy wiek koreluje z niższym kątem fazowym. Wartość kąta fazowego u kobiet jest statystycznie niższa niż u mężczyzn w tym samym wieku (rys 4, rys. 5). Ze względu na bardzo wysoką jednoznaczność wartości kąta fazowego a stanu zdrowia pacjenta rozpoczęto stosować analizatory składu ciała jako narzędzia do szybkiej nieinwazyjnej diagnostyki zdrowia organizmu oraz do obserwacji postępów leczenia i rehabilitacji.

Dużo więcej informacji na temat wartości diagnostycznej kąta fazowego można znaleźć w zasobach prac naukowych wyszukiwarki Google - Google Scholar frazę "kąt fazowy" - https://scholar.google.com/scholar?lr=lang_pl&q=phase+angle+bia&hl=pl&as_sdt=0,5

Zależność konta fazowego od stanu zdrowia organizmu odkryto w latach 90'tych. Od tej pory powstało setki niezależnych prac naukowych oraz podsumowań dokumentujących tą relację. Oto kilka z nich:

  • European Journal of Clinical Nutrition - przegląd literatury naukowej z dostępnych elektronicznych baz danych, pod kątem stosowania kąta fazowego jako wskaźnika śmiertelności."
  • Garlini, L. M., Alves, F. D., Ceretta, L. B., Perry, I. S., Souza, G. C., & Clausell, N. O. (2019). Phase angle and mortality: a systematic review. European journal of clinical nutrition, 73(4), 495-508.
  • Cambridge University Press 28 Wrzesień 2011 - "Determinanty bioelektrycznego kąta fazowego w chorobie" - Kristina Norman, Nicole Stobäus, Matthias Pirlich, Anja Bosy-Westphal "Bioelectrical phase angle and impedance vector analysis – Clinical relevance and applicability of impedance parameters".

Biorąc pod uwagę łatwość, szybkość, bezinwazyjność oraz praktycznie brak kosztu jednostkowego badania pacjenta okazuje się, że medyczny analizator składu ciała z mierzący kąt fazowy jest niesamowitym narzędziem do diagnostyki przesiewowej.

kąt fazowy