Program umożliwia sterowanie analizatorem z poziomu komputera. Bazowa bardzo funkcjonalna wersja jest bezpłatna. Program jest oczywiście po polsku.

Program pozwala na przechowywanie historii pomiarów oraz umożliwia ich eksport oraz wydruk na drukarce podłączonej do komputera. Oprogramowanie w wersji podstawowej (basic) jest bezpłatne. W przypadku chęci rozszerzenia do pełnej płatnej wersji oprogramowanie nie wymaga przeinstalowania czy zmiany struktury bazy danych, użytkownik odblokowuje płatne funkcje za pomocą klucza sprzętowego, który umieszcza się z gnieździe USB. Program w języku Polskim.

cecha programuwersja bezpłatna Charder Insightwersja płatna Insight
wydruk analizy ciałaTAKTAK
eksport badania do PDFTAKTAK
baza danych pacjentówTAKTAK
analiza porównawcza różnych badań tego samego pacjentaTAK - 3 ostatnich badańTAK - wszystkich badań
analiza porównawcza wybranego parametru badania pacjenta w kolejnych badaniachNIETAK
analiza porównawcza wybranego parametru badania na grupie pacjentówNIETAK
wydruk analizy ciałaTAKTAK
import bazy pacjentów do bazy programuNIETAK
możliwość dopisywania notatek na badaniu w programieNIETAK

Lepiej niż inni producenci marka Charder pozwala na zarządzać danymi pacjentów i wynikami zapisanych pomiarów. Dokonywane jest to w przyjazny dla użytkownika sposób:
1. Analizę składu ciała można dokonywać bez podłączonego komputera (na przykład zabierając analizator na badania składu ciała w terenie np. aby wykonać przesiewowe badania składu ciała dzieci w szkołach). Wydruk analizy składu ciała można dokonać na drukarce podłączonej bezpośrednio do analizatora (przy wyborze drukarki upewnij się czy obsługuje komunikację w standardzie PCL 5 lub wyższym).

2. Po ponownym podłączeniu analizatora do komputera z zainstalowanym programem Charder Insight dane wprowadzone bezpośrednio do analizatora oraz wyniki pomiarów wykonanych bez komputera mogą być zsynchronizowane z już zapisanymi w programie. Jeśli analizator napotka podobieństwo danych pacjenta wpisanych bezpośrednio do analizatora z danymi w programie zapyta czy połączyć dane z już zapisanymi w bazie.

Przełączanie trybu komunikacji: analizator -> drukarka, lub analizator -> komputer, dokonuje się w zakładce Transfer danych się trybie administracyjnym panelu analizatora, aby wejść w tryb administracyjny wybierz na panelu analizatora USTAWIENIA.
Domyślne hasło trybu administratora znajdziesz w instrukcji obsługi analizatora w dziale ustawienia systemowe.
Dodanie drukarki bezpośrednio współpracującej z analizatorem dokonuje się również w ustawieniach, zakładka Drukarka.

Poniższy widok obrazuje menu administracyjne analizatora MA601, w analizatorze składu ciała MA801 widok jest podobny.

Wymagania systemu operacyjnego dla bezpłatnego oprogramowania do sterowania analizatorem składu ciała z poziomu komputera: Windows 7/8/10/11