Norma Europejska 14683 w celu zapewnienia skutecznej ochrony masek jednorazowych dla pacjentów i personelu narzuca ścisłe standardy dla masek chirurgicznych oceniając: skuteczność filtracji drobnoustrojów (BFE) (%), różnicę ciśnień (opór przepływu powietrza nie może być większy niż 5%) oraz odporność na przesiąkanie cieczy.

Czynniki te różnicują maseczkę medyczną od maseczki przeciwpyłowej albo kawałka materiału, które sprzedawane jest często jako maseczka medyczna.
Maseczki bez atestu nie uprawdopodobniają bezpieczeństwa.

Warto sprawdzić czy sprzedawca dostarczył:

  1. Badania zapewniające o skuteczności filtracji potwierdzone atestem niezależnego laboratorium.
  2. Dokumenty CE, Deklarację zgodności określające produkt jako medyczny.
  3. Wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Z racji dużej liczby produktów podrobionych warto korzystać ze sprawdzonych i rzetelnych dostawców.