Jedną z najbardziej efektywnych metod dezynfekcji powietrza jest stosowanie świetlówek bakteriobójczych. Emitowane przez nie promieniowanie ultrafioletowe o długości fali 250-270 nm bardzo skutecznie niszczy wszelkiego typu bakterie, wirusy, pleśnie i grzyby, nie powoduje żadnego skażenia chemicznego i eliminuje konieczność stosowania innych środków chemicznych.

W lampach bakteriobójczych przepływowych dezynfekcja powietrza odbywa się wewnątrz zamkniętej komory, co czyni, że lampy te są całkowicie bezpieczne dla znajdujących się w pomieszczeniu ludzi, zwierząt i roślin. Skażone powietrze, zasysane przez wentylator do wnętrza komory dezynfekcyjnej przechodzi najpierw przez filtr, który zatrzymuje kurz i inne pyły. Ma to niebagatelne znaczenie w zmniejszeniu zagrożeń alergicznych dla osób przebywających w pomieszczeniu. Lampy przepływowe winny być stosowane wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom sterylności pomieszczeń przy jednoczesnym przebywaniu w nich personelu.
Lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania (tj. gdzie świetlówka emitująca promieniowanie bakteriobójcze jest widoczna) - powinno się stosować podczas nieobecności człowieka w dezynfekowanym pomieszczeniu.
Moc lampy bakteriobójcze wymieramy biorąc pod uwagę wielkość dezynfekowanego pomieszczenia. Z praktycznego punktu widzenia możemy przyjąć, że osiągniemy wystarczający stopień czystości mikrobiologicznej stosując (w pomieszczeniu o wysokości 2,5 m - 3 m przy "pokojowych" warunkach temperatury i wilgotności):

  • lampę bakteriobójczą o mocy: do 6 m² lampę bakteriobójczą o mocy 15 WAT. 
  • lampę bakteriobójczą o mocy: do 10 m², lampę bakteriobójczą o mocy 2 x 15 WAT.
  • lampę bakteriobójczą o mocy: 12 - 15 m² , lampę bakteriobójczą o mocy 30 WAT.
  • lampę bakteriobójczą o mocy 2 x 30 WATna powierzchnię do 18 - 20 m².

Lampy bakteriobójcze emitują promieniowanie UVC, którego zadaniem jest unieszkodliwianie zanieczyszczeń mikrobiologicznych znajdujących się w zasięgu ich działania. Stosując odpowiednio dobrany czas i natężenie promieniowania UV, można zniszczyć drobnoustroje poprzez destrukcję ich DNA. Dla zniszczenia określonych drobnoustrojów podawane są dawki UV w mJ/cm2, tzw. dawki biobójcze.

Z całego zakresu promieniowania UV 100–400 nm zakres od 200 do 280 nm jest odpowiedzialny za bakteriobójcze oddziaływanie ultrafioletu na drobnoustroje.

W literaturze tematu podaje się, że największy efekt bakteriobójczy przypada na długość fali ok. 250–270 nm. Skuteczność oddziaływania promieniowania UVC maleje m.in. w przypadku występowania biofilmu.

Lampy UVC mogą również generować pewne ilości ozonu, który również ma zdolność dezynfekcyjną, ale niestety jego obecność w pomieszczeniu jest niepożądana ze względu na zdrowie ludzi.

W lampach przepływowych dezynfekcja powietrza odbywa się w zamkniętej obudowie – komorze uniemożliwiającej przenikanie promieniowania na zewnątrz lampy, dzięki czemu podczas ich działania nie występuje narażenie osób przebywających w pomieszczeniu z zainstalowaną lampą na oddziaływanie emitowanego przez nią promieniowania.
W lampach bezpośredniego działania promieniowanie jest emitowane na powierzchnię naświetlaną i jednocześnie przenika również do całego pomieszczenia. Z tego powodu stosowanie lamp bezpośredniego działania wymaga zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa zmniejszających ryzyko przypadkowego wejścia osób na salę i przebywania na niej, podczas gdy lampy są załączone. Przed wejściem do pomieszczenia powinno się znajdować wyraźne oznakowanie sygnalizujące o ich załączeniu.

Załączanie lamp UVC i ich stosowanie może w znaczący sposób obniżać stężenie zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Oczywiście sprawna instalacja klimatyzacji-wentylacji (z dostarczaniem do pomieszczenia powietrza z zewnątrz) ma olbrzymie znaczenie w oczyszczaniu powietrza. Rola lamp przepływowych wzrasta zatem wraz ze zmniejszaniem wydajności instalacji klimatyzacji-wentylacji.

Z powierzchni i wyposażenia mikroorganizmy mogą przenikać do powietrza w pomieszczeniu, co jest sytuacją niepożądaną, zatem duże pole do działania mają w tym przypadku lampy bezpośredniego działania. Należy jednak pamiętać, że promieniowanie UVC nie może być stosowane, gdy w pomieszczeniu przebywają ludzie