Kurs podstawowy nakierowany jest na studentów lat I-III. Podczas dwugodzinnego spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z badaniem tętna, mierzeniem ciśnienia sposobem manualnym, i pozostałymi ogniwami badania fizykalnego pacjenta, czyli tzw. 4 O /oglądanie, obmacywanie, opukiwanie, osłuchiwanie.
Auskultacja to nie jest czynność znajdująca się w próżni, dlatego też warsztaty nie są wyłącznie jej poświęcone. Dopiero całościowy wgląd w stan pacjenta umożliwia poprawną jego diagnozę. Z tego względu staramy uczyć się badać całościowo.
Publikacja zdjęć dokonania została za zgodą uczestników.