Obciążenie pracą w nowoczesnym szpitalu stale rośnie, każdego dnia wystawiając profesjonalistów na próbę. Dzięki nowej linii wag lekarskich marki CHARDER cały proces następuje automatycznie, aby wyeliminować błędy ręcznego wprowadzanie danych oraz zmniejszyć obciążenie pracą personelu medycznego. Dzięki automatycznej transmisji możesz zminimalizować błędy w transkrypcji i efektywniej spędzać czas na innych zadaniach!