Parametr BSA to skrót od anglojęzycznego wyrażenia "Body Surface Area", które oznacza powierzchnię ciała pacjenta - główne zastosowania: określenie dawkowania wielu leków oraz obliczenia niektórych parametrów fizjologicznych (np. wskaźnika sercowego).

Czytaj więcej