Rejestrator hoterowski EKG AsPEKT 702 v. 001 Rozszerz

Rejestrator hoterowski HolCARD 24W Alfa System A712

ASPEL ASPEL

07-102-0048

Nowy

Oprogramowanie do analizy EKG metodą Holtera wraz z rejestratorem Aspekt 712 przeznaczone do instalacji na komputerze użytkownika. Pozwala na szybkie wykonanie podstawowych analiz EKG (ocenę arytmii i odcinka ST), przeprowadzenie analiz zaawansowanych w zakresie oceny zmienność rytmu (HRV), odstępu QT oraz analizę pracy rozrusznika serca.

Więcej szczegółów

VAT: 8 %

12-kanałowy rejestrator EKG z czasem zapisu do 48 godzin lub 7 dni wraz z oprogramowaniem.

Specyfikacja techniczna: 

 • 12-kanałowy cyfrowy rejestrator EKG zasilany przez 1 baterię AA 
 • Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym 
 • Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego w zapisach do 48 godzin
 • Natychmiastowy dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy (tabele, trendy)
 • Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, 
 • Edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych 
 • Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych 
 • Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV 
 • Przygotowanie do druku automatycznie lub wybierane przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami
 • Drukowanie całego zarejestrowanego sygnału EKG 
 • Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R
 • Korzystanie z wielobarwnych prezentacji na ekranie 
 • Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym 
 • Analiza zmienności rytmu w dziedzinie czasu i częstotliwości
 • Analizy odstępu QT z prezentacją wyników w formie tabelarycznej graficznej 
 • Analiza pracy wszystkich typów rozruszników serca

Standardowe wyposażenie: 

 • Oprogramowanie HolCARD 24W Alfa z kluczem zabezpieczającym 
 • Rejestrator holterowski EKG AsPEKT 712 z wyposażeniem

ASPEL S.A. z siedzibą w Zabierzowie to polskie przedsiębiorstwo specjalizujące się od 1986 roku w produkcji elektronicznej aparatury medycznej.
Całość opracowań realizowana jest przez Dział Konstrukcyjny ASPEL. Testy aparatury medycznej odbywają się we własnym Akredytowanym Laboratorium Pomiarowo Badawczym.
Proces tworzenia apratury medycznej został oparty o najnowsze technologie informatyczne, elektroniczne i mechaniczne. Wszytko po to, by powstał produkt nowoczesny, zgodny z wymaganiami surowych norm europejskich, światowych, a także dyrektyw medycznych.

ZdjęcieNr kat.Produkt
Rejestrator hoterowski HolCARD 24W Alfa System A712 07-102-0048Rejestrator hoterowski HolCARD 24W Alfa System A712