Paszport techniczny Rozszerz

Paszport techniczny

Nowy

Paszport techniczny to obowiązkowy dokument dla każdego urządzenia medycznego podlegającego serwisowi w okresie gwaracji i po gwarancji.

Więcej szczegółów

  20,00 zł

  brutto

  VAT: 23 %

  Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją:

  Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni

  poprzez system płatności przelewy24 możesz również kupic produkt na raty
  poprzez system płatności przelewy24 możesz również kupic produkt na raty

  To obowiązkowy dokument dla każdego urządzenia medycznego podlegającego serwisowi w okresie gwaracji i po gwarancji.
  Paszport techniczny wyrobów medycznych jest wykorzystywany m.in. w celu przedstawienia urzędowi kontrolującemu dokumentów potwierdzających pracę sprzętu oraz jego okresowe przeglądy, naprawy i legalizacje (zawsze do końca okresu ich użytkowania).
  Muszą go mieć wszystkie urządzenia medyczne, które podlegają serwisowaniu w okresie gwarancji i po gwarancji. Należą do nich m.in. Lampy Zabiegowe i Operacyjne, Wagi Medyczne, detektory tętna płodu, lampy bakteriobójcze, inhalatory, audiometry, spirometry, EKG...
  Zakład Opieki Zdrowotnej jest zobowiązany do przechowywania tej dokumentacji nie krócej niż 5 lat od dnia zaprzestania używania wyrobu do udzielania świadczeń zdrowotnych.
  Paszport techniczny wyrobów medycznych najlepiej jest przechowywać w miejscu jego użytkowania (w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie). Całość dokumentacji musi być archiwizowana w ZOZ.
  Do obowiązków świadczeniodawcy należy posiadanie dokumentacji wykonanych instalacji urządzeń medycznych, ich napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu wykorzystywanego do udzielania świadczeń zdrowotnych. Wszystkie powyższe informacje powinny być uzupełniane w paszporcie technicznym produktu.
  Podstawa prawna:

  • Ustawa z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych – Dz.U. nr 107, poz. 679,
  • Ustawa z 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe - Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz 276 ze zm.,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej - Dz.U. nr 194, poz. 1625,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu Opieki Zdrowotnej - Dz.U. nr 213, poz. 1568 ze zm.
  ZdjęcieNr kat.Produkt opcja wypisania paszportuCenaKup
  Paszport techniczny niewypisany PASZPORT TECHN.Paszport technicznyniewypisany
  20,00 zł brutto
  Paszport techniczny wypisany PASZPORT TECHN.Paszport technicznywypisany
  40,00 zł brutto

  Druki medyczne