Termin realizacji zamówień wynosi od 1 do 21 dni, od chwili złożenia zamówienia.

W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

Jeżeli kontakt z klientem za pośrednictwem kanałów dostępów określonych w zamówieniu (e-mail , telefon, fax) będzie niemożliwy z przyczyn niezależnych od SKLEPU DLA LEKARZA Klient akceptuje, iż nie może wnosić roszczeń przeciwko SKLEP DLA LEKARZA z tytułu opóźnienia dostawy. W przypadku większych zamówień SKLEP DLA LEKARZA zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach jednak koszt przesyłki będzie naliczony tylko jeden raz.

Terminy realizacji zamówień mogą ulec wydłużeniu z uwagi na działanie siły wyższej, lub nadzwyczajnej zmianie stosunków w tym wojnom, zamieszkom, rozruchom i strajkom i innym działaniom lub zaniechaniem osób trzecich na jakie SKLEP DLA LEKARZA nie ma wpływu. Klient akceptuje i rezygnuje z wnoszenia roszczeń względem Sklepu wynikający z przyczyn opisanych w tym punkcie.

Czas realizacji zamówień na odzież medyczną i meble medyczne jest często dłuższy od standardowego okresu realizacji pozostałych zamówień. Jest to wynikiem polityki sprzedażowo-magazynowej producentów odzieży medycznej i mebli - często produkowanych na nasze zamówienie.
Klient akceptuje i rezygnuje z wnoszenia roszczeń względem Sklepu wynikających z przyczyn opisanych w tym punkcie.
W przypadku zaistnienia sytuacji wydłużenia czasu realizacji klient jest o tym fakcie informowany.
Zamówienie w takiej sytuacji może być realizowane poprzez większą liczbę wysyłek, co dokonywane jest przy tym samym, określonym w zamówieniu koszcie dostawy.