Wszystkie paczki, które nadajemy są starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Pomimo tego uprzejmie prosimy o sprawdzanie zawartości przesyłki w dniu dostawy przy obecności kuriera, nawet jeśli przesyłka wygląda na nieuszkodzoną.
W przypadku uszkodzenia zawartości przesyłki, należy wypełnić niezwłocznie w obecności kuriera protokół uszkodzenia.
Pod poniższymi adresem znajdziesz wzór prawidłowo wypełnionego formularza szkody:
https://sklepdlalekarza.com/forms/pl/wzor_protokolu_szkodowego.pdf