Elektroniczna waga medyczna z pomiarem wody i tłuszczu w organizmie Charder MBF 6010 dokonuje pomiar poprzez czterokrotne próbkowanie oporności ciała człowieka.

Dokładność pomiaru zaświadcza pełna certyfikacja medyczna (Klasa III).Dla pełności analizy składu ciała pacjenta pomiar dokonywany jest z uwzględnieniem płci, typu sylwetki i wieku pacjenta.

Po zamontowaniu wzrostomierza elektronicznego wzrost mierzonego pacjenta zostaje automatycznie przesłany do komputera wagi - pomiar ten jest jednym z części składowych analizy składu ciała (BIA). Wagę tą, jak każdą wagę medyczną Charder, można doposażyć w drukarkę termiczną pracującą na standardowym ogólnodostępnym papierze termicznym (o szerokości szpuli 57 mm).

Nie bez znaczenia jest fakt iż wyniki prezentowane są w języku polskim.

Łatwość pracy z analizatorem doceniają profesjonalni dietetycy. Z racji prostoty obsługi urządzenie świetnie znajduje się również w miejscach, których sam pacjent chce dokonać profesjonalnego pomiaru, jak na przykład Łódzki odział Głównego Urządu Miar i Wag gdzie instytucja zapewnia możliwość bezpłatnego pomiaru powyższych parametrów tym właśnie urządzeniem dla każdego petenta (link)